Wijscoaching en Training is verplicht je te informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder kun je lezen hoe Wijscoaching met je gegevens omgaat.

Contactgegevens

Website-adres: https://wijscoaching.nl Bereikbaarheid voor vragen/opmerkingen of verzoeken t.a.v. de privacy van je gegevens: Via het contactformulier op de site kun je een vraag stellen of verzoek indienen of stuur een email naar cvanlomwel@wijscoaching.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Wijscoaching & Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website. Gegevens die je hierbij met mij deelt zijn: je voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Als we een samenwerking aangaan heb ik ook bankgegevens van jou en/of je school of organisatie nodig i.v.m. betalingen. Tijdens trainingen maak ik soms foto’s. Die plaats ik uiteraard alleen op mijn site na toestemming die vooraf verleend is door de herkenbare personen op de foto.

Gebruik van persoonsgegevens

Je gegevens gebruik ik alleen om contact met je te kunnen opnemen om je vraag in het contactformulier te bespreken of voor het uitvoeren van een training- of coachingsopdracht. Ook verwerk ik persoonsgegevens om betalingen te kunnen afhandelen.

Hoe lang bewaart Wijscoaching & Training je gegevens?

Wijscoaching & Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Administratieve gegevens, bedoeld voor de belastingdienst moeten ten minste zeven jaar bewaard worden. Dit laatste is een wettelijke verplichting voor de Belastingdienst.

Geheimhouding van persoonsgegevens

Wijscoaching verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgevers of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Maakt Wijscoaching & Training gebruik van cookies?

Wijscoaching & Training gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Via deze cookies kan ik bijvoorbeeld het aantal bezoekers van mijn website zien.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking of publicatie van een foto waarop jij herkenbaar bent in te trekken of bezwaar te maken tegen

de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wijscoaching & Training. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Wijscoaching & Training een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar je toe te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens sturen naar cvanlomwel@wijscoaching.nl Ook je verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je naar dit e-mailadres sturen. Mocht je onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bescherming persoonsgegevens

Wijscoaching & Training neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.